تفریق عددهای مخلوط

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
نکته 1 :در تفریق عددهای مخلو ط گاهی نمی توانیم از عامل اول تفریق عددی کم کنیم. از واحد یکی کم می کنیم وبه کسرمان   یک واحد کسری اضافه می کنیم.مثال: 2ششم را نمی توان منهای 5ششم کنیم یک واحد 6/6   از 3 قرض می گیریم و6/6 را با 2/3   جمع کردیم شد8/6    شکل  زیر را ببینید .                           ...

بازی وریاضی تفریق عددهای مخلوط

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
سلام دوستان برای مشاهده مطلب لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماییید....

مقایسه کسرها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
مقایسه کسرها : الف رسم شکل     ب)مقایسه با نصف       ج) مخرج مشترک بگیریم   7 9 > 2 9 به شکل  نگاه کنید هردو شکل به یک اندازه تقسیم شدند. اما 7نهم بیشتر رنگ شده.   3 9 < 3 8 به دوکسرنگاه کنید هردو صورت کسر مساوی است کسری بزرگتر است که مخرج کوچکتر دارد.   4 7 > 5 12 گاهی کسر را با نصف (یک دوم ) م...

تفریق عددهای صحیح

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[[IMAGE]] تفریق دو عدد صحیح: هنگام محاسبه عددهای صحیح توجه به علامت مثبت ومنفی هر عدد اهمیت دارد. مثال:    282 -   - 20320+= ? [ ]   ما برای حل تمر ین خود نیاز به قانون داریم.   قانون:  در تفریق دوعدد  صحیح عامل دوم را قرینه یابی کنید    مثال:            20,602  + =  282+  20,320 + = 282 -   - 2...

ضرب عددهای صحیح قانونها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
  قانون1   حاصل ضرب مثبت عددصحیح در منفی عددصحیح می شود،  منفی عددصحیح قانون2 :    حاصل ضرب مثبت عددصحیح در مثبت عددصحیح و منفی عددصحیح  در منفی عددصحیح  هردو مثبت  می شوند مثال 1: حاصل ضرب هر جفت عدد را محاسبه کنید:     برای مشاهده بقیه آموزش لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....

کسرهای مساوی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
  کسرهای مساوی   1  =         می خواهیم کسری مساوی 3چهارم بنویسیم شکل 3چهارم راداریم.  به مسیر فلش ها نگاه کنید.    صورت ومخرج سه چهارم     در 2 ضرب شده تا کسر مساوی مثل 6  هشتم درست شود. هر قسمت سه چهارم دوبرابر شده  است.    تصویر نشان می دهد که مقدار رنگی هر دو یکی است.”   × 2 3 4    =    6 8 ...

جمع وتفریق کسر بامخرج های متفاوت

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
در در س قبل در جمع کسرهای زیر مشکل داریم   چرا؟  چون مخرجها مساوی نیستند  .                                                                                                 . + = 1 3 + 1 2 = چه کسری ?        + = 1 3 + 1 4 = چه کسری?     برای مشاهده ادامه درس لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

دانلود نمونه سوالهای ششم ترم دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
برای دانلود نمونه سوالات ترم دوم ششم لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

جمع کسر مخرج نامساوی2

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
قبل از جمع یا تفریق دوکسربامخرجهای نامساوی  اول مخرج ها را مساوی کنید.   برای تبدیل کسر هایی با مخرج نامساوی باید مخرج ها را مساوی کرد که به اینکار مخرج مشترک گوییم. _اما مخرج مشترک را دو کسر را چگونه پیدا کنیم؟ _. مخرج مشترک کوچکترین مخرجی  است ،که به مخرج کسر های دیگر بخش پذیر باشد. وبه آن کوچ...

جمع عددهای مخلوط

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
  جمع عددهای مخلوط در جمع عددهای مخلوط بهتر است جداجدا ،واحد ها باهم ،وکسرها باهم ، جمع شوند.:صورت +صورت وبرای مخرج یکی از مخرج مساوی را انتخاب کنید.   1 7   1+     3 7   5=     4 7  6         یا ستونی       1 1 7 +  3 5 7 4 7 6   برای دریافت بقیه آموزش لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

ضرب یا تقسیم عدداعشار ی بر10 یا 100 یا 1000- 1

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
توجه?وقتی شما عددی را در10   یا 100 یا 1000 و..... ضرب کردید تعدادصفرها ی هر مورد در سمت را ست عدد قرار می گیرند. ),     5000=1000×5 اما   هرعدد اعشاری در 10 یا 100 یا 1000 ضرب شود  ممیز به تعداد صفر به سمت راست حرکت می کند.     0 .   49  = 10 × 4.9         ممیز به اندازه تعداد صفر عدد10 یک قدم ...

کوچکترین مضرب مشترک دوعددک.م.م

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
تدریس برای پیداکردن ک.م.م یا    کوچکترین مضرب مشترک دوعدد یک راه این است که مضربهای دوعدد را بنویسید مضرب یعنی هرعدد را در1و2و3و4و..... ضرب کنید. مضرب 6= 6, 12, 18, 24, 30, 36, .. مضرب8=8, 16, 24, 32, 40, ....مضرب3=3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,     برای دریافت ادامه آموزش لطفا به ادامه مطلب مراجعه فر...

ترتیب علامتها در ریاضی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
تدریس حل مسئله:   یک تساوی:   3 + 4  ×2 [ ][[IMAGE]]     برای دریافت ادامه آموزش لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید....

ضرب چند رقمی در یک رقم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
تدریس درضرب دورقم در یک رقم  به مراحل توجه کنید: راه استاندارد برای ضرب کردن "راه آسان"      1 3  6 4  × 2 1       3  6 4  × 2  5  2 ضرب یکی ها درهم: 4 × 3 = 12 1)  2را در پاسخ  می گذاریم و ویک دهتایی را  روی ده تایی می نویسیم یا در حافظه نگه می داریم , 2)  4را در ده تایی ضرب کردیم وبا 1 ده تایی...

بزگترین مقسوم علیه مشترک دو عددو(ب.م.م)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
مقسوم علیه مشترک دوعدد یعنی چه؟" یک عدد چندین مقسوم علیه دارد: مقسوم علیه 12 =      1, 2, 3, 4, 6 و 12 ...  2 × 6 = 12,       یا 4 × 3 = 12, یا       1 × 12 = 12 اجازه دهید اول مقسوم علیه  دو عدد را بنویسیم: مثال: مقسوم های  12 و 30 مقسوم   علیه های12 =       1, 2, 3, 4, 6 و 12 مقسوم   علیه های ...