آناتومی بدن انسان - شبکه عصبی بدن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
  1 عصب گردن   1 عصب کمری   1 عصب ساکرال   1 عصب قفسه سینه   مغز   مشترک عصب پرونئال   مشترک پلانتار عصب دیجیتال   گوش   چشم   اعصاب صورت   عصب ران   مو   جانبی عصب پلانتار   عصب میانی   داخلی عصب پلانتار   عصب عضلانی ـ پوستی   بینی   پالمار عصب دیجیتال   پرونئال ارتباط شاخه   پلانتار عصب دیجیتا...

آناتومی بدن انسان - السکلت بندی بدن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۶ دیدگاه
اپی کوندیل خارجی   قوزک خارجی   جانبی رتیناکولوم پاتلا   کوچک تروکانتر   استخوان هلالی   دسته استخوان جناغ   کندیل داخلی   استخوان استوانه ای داخلی   اپی کوندیل داخلی   قوزک داخلی   داخلی پاتلار رتیناکولوم   استخوان متاکارپ   استخوان متاتارس   استخوان انگشت میانی   استخوان انگشت میانی   استخوان ...

آناتومی بدن انسان - ماهیچه های بدن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
عضله بالابرنده فوقانی گوشه لب پره بینی   عضله فوقانی پره بینی   سر بلند عضله سه سر بازویی   عضله کمری   سر داخلی عضله سه سر بازویی   عضله چانه ای   عضله بینی   عضله ارتباط دهنده شانه و استخوان هایوئید   عضله نزدیک کننده انگشت شست به سایر انگشتان   عضله خلقوی دور چشم   عضله حلقوی دور دهان   عضله ...

آناتومی بدن انسان - سیستم گوارش بدن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
آپاندیس   کلون صعودی   کلون نزولی   شراع الحنک   مری   کیسه صفرا   کبد   دهان   امنتوم   افتتاح به نای   غده پاروتید   راست روده   کولون سیگموئید   روده کوچک   طحال   معده   غده زیرزبانی   غده زیرآرواره ای   دندانها   انتهای ایلئوم   کولو...

آناتومی بدن انسان _ سیستم خون رسانی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
شریان ایلیاک داخلی   ورید ایلیاک داخلی   شریان های روده ای   ورید های روده ای   ورید ژوگولار   ورید فمورال چرخشی جانبی   شریان ژینکولار تحتانی جانبی   شریان ژینکولار فوقانی جانبی   ورید ریوی تحتانی چپ   ورید ریوی فوقانی چپ   ریه   شریان انگشتی کف دستی   وریدهای انگشتی کف دستی   شریان پرونئال   ش...