دلتنگی چیه اخه

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] قبول دارم که مرد واسه دلتنگی ها. . . غصه ها و ناراحتیا. . . اشک نمیریزه و قدم میزنه. . . اما اگه زنی دلتنگ بشه. . . طولانی ترین خیابان شهرو. . . قدم میزنه و گریه میکنه. . . خیابون تموم میشه. . . اما دلتنگی های اون نـــــــــــــــــه. . ...

اعتماد

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] آنگاه که با دستانت  واژه عشق را بر قلبم نوشتی  سواد نداشتم  اما به دستانت اعتماد داشتم  حال سواد دارم  اما دیگر به چشمان خود  اعتماد ن...

خدایا

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] خـُבآیـآ ... آغــوشـَت رآ امشـَب بـہ مـَن مـے בَهـے ؟ بـَرآے گـُفـتـَن ... چیــزے نـَבآرَم امـآ بـَرآے شـنـُفـتـَنِ حـَرف هـآے تـو ... گـوش بسـیآر .مـے شـَوَב مـَن بـُغـض کـُنـَم .. تـو بگــویـے : مـَگـَر خـُבآیـَت نـَبآشـَב کـہ اینگـونـہ بـُغـض کـُنـے مـے شـَوَב مـَن بـگــویـَ ـم خـُ...

زخم ها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] زخـــــم هـای آدم سرمـــایه استـــــ ســرمـــایه ات رو بــا این و اون تقـــسیم نکن داد نــزن هــوار نکش آروووم و بی ســـر صدا هــمه چی رو تحــمل کن ....

تا کی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] مهربانی تا کی...!!! بگذار سخت باشم و سرد...!! باران که بارید....چتر بگیرم و چکمه...... خورشید که تابید......پنجره ببندم و تاریک... اشک که آمد....دستمالی بردارم و خشک......... او که رفت.....................نیشخندی بزنم و سکوت!!...

لحظه ها تیم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو .. بـهـ ـ قیـمـتـــِ صـِـفـر " تـومــَـלּ " هَمـیـن کــِ تـــو کنـــآر مــלּ بــآشــی ؛ خوشبخت ترین انـســـآنـَم .........

نکته عاشقی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] با کسی که دوستش دارید: آهنگ گوش ندهید نخوابید فیلم نبینید کلا خاطره نسازید در نبودنش می فهمید چه م...

عشق یعنی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
عشق یعنی  وقتی که بعد سالیان سال جدایی  اسمش میاد  مکث میکنی، بغض میکنی  و به جای بدی هایی که بهت کرده  یه خاطره ی خوب ازش تو ذهنت میاد  و دلتنگش میشی.................. خیلی سخته. [اس ام...

زندگی یه مرد

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] تو زندگی یه مرد مخدری هست. . . به نام زن. . . نبودنش. . . دوریش. . . قهرش. . . خماری می اورد. . . اب میکند ابهت مردانه ات را. . ...

یه خواهش

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
مینویسم و میزارم کنار. . . تموم چیزایی که ندارم. . . دستات. . . شونه هات. . . عاشقیات. . . همه رو. . . فقط یه خواهش. . . این دم اخر. . . لطف کن دهنتو ببند نگو قسمت نبود. . . خودم بهتر میدونم اون که نبود لیاقت تو بود. . .()   [اس ام...

شکایت نکن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
درست زمانی که از وضعیت زندگیت شکایت میکنی مردمانی هم هستند که برای داشتن زندگی مثل تو و بودن به جای تو   حاضرند به هر کاری دست بز...

ساده ام

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
من چِه ساده ام کِه  ُُگُمان میکنم اگر نَباشَم دلی بَرایَم تنگ میشود... اما حَقیقَت این است کِه... اگر نَباشَم، فَقَط نیستَم.... هَمیـــــن....

اشتباه کردن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
اشتباه کردن،اشتباه نیست!   در اشتباه ماندن،اشتباه ...

زندگی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
زندگی کوتاه نیست مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع ...

لبخندبزن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
لبخند زدن خیلی راحت تره تا بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست ...