فصل های زندگی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] فـــصــل هــای زنــدگـــی ام را به هــم ریختـــه ای... آنـــگونه نـــــــــــــــه... ایـــــنـــگونــــه فصـــل ها را بــه هــــم بــریـــز... تــــعادل زمــــــــــین و فصــــول را... یـــــــــک فصـــــــــلم کـــــــن... برگــــــرد و بمـــــــان... تــــا بـــــــــــهار... تنـــ...

فقط باش

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] فقط باش... همین که هستی کافیست...! دور از من.....! بدون من....! چه فرقی میکند؟؟؟ گل میخری!! خوب است!! برای من نیست؟! نباشد!!! همین که رختمان زیر یک آفتاب خشک میشود کافیست..... دلخوشم به این حماقت شیری...

درد یعنی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] درد یعنـی : امشبــم مثــل شبــای دیگـه رو تختت دراز بکشـــی آهنگــــ بــزاری و بـازم فکــر کنــی به نبــودنش… بـه حرفایـــی کــه باهــم میزدیــد… به اینـکـه چـه آســـون از دســتش دادی… و مثـــل همیشــه " چشمــات " تقاص پس بـــد...

عشق هایت

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس]  عشق هایت را مثل کانال تلویزیون عوض می کنی و افتخار می کنی، که عشق برایت این چنین است ! و من می خندم … به برنامه هایی که هیچکدام ، ارزش دیدن ندارند ....

کاش

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] کاش می توانستم راحت حرف بزنم … چیزی بگویم از دلتنگی … میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند … فقط می گویم منم دلتنگم ....

آدمها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] ﺁﺩﻣﻬــــــﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨــــــــﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺠﺎﺟــــــﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺑﯽ ﺍﺣســـــﺎﺱ ﻧﺒـــــﺎﺵ . . . ﺑﺎ تماﻡ ﻭﺟـــــﻮﺩ ﻋﺎﺷﻘــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـــــﻨﺪ و ﻣﯽ ﺭﻭﻧــــــد ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾــند : ﺍﺣﺴﺎﺳــــــﺎﺗﯽ ﻧﺸــــﻮ ... ﮐﻤـــــــﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑ...

عشق جدید

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
همه میگن: " یوســـــِـــــــف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور....." امـــــا همه اینو یادشون رفته که "یوســـــــِــف " هم با " عشــــــــــــق " جدیدش برگـــــــــــــشت . . . (!) [اس ...

تکرار

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] مــــــــــن تکــــــــــــــــرار نمیشوم ولــــــــــــی ... یـــــــــک روزمیـــــــــرسد کـــــــــه ... یک ملافـــــــــــــه ی سفیــــــــــــــــــــد پایان میـــــــــدهد .به مــــــــــــــــــــــن ... به شیطنـــــــــــــــــت هایم... به بازیگـــــــــوشی هایـــــــــم... به...

مستی عشق

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
هی غریبه دلم بوسه ای میخواهد که از فشارش چشمانم سیاهی رود چقدر این سرگیجه ای که از مستی عشق میرسد را دوست دارم. [اس ام ا...

پاکت سیگار

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
غریبه پاکت سیگارو به طرفم گرفت...   پرسیــــــــــــــــــد...   نمیکشیــــــــــــــ...؟   خیلی‌ خسته گفتم:   خودم میکشـمــــــ...   مغزم نمی‌کشهــــ... [اس ...

کسی را دارم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
کسی را دارم .. که انقدر برایم کسی هست که نگاهم دنبال کسی نیست این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر کسی به چشمانم نمی آید " هرگز " [اس ...

راه پاییز

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] در راه پائیز قدم بر مى دارم، پس از گذشتن از کوچه پس کوچه هاى تابستان ، پائیز را از دور مى بینم. چند قدم بیشتر نمانده به زنده شدن خاطراتى از رنگ ...

پس از مرگم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
بـلافـاصـله پـس از مـرگـم …    مـرا بـه خــاکــ نسپـاریــد؛       دوسـتـانــم عادتـــ دارنــد کـه…     دیــــر بیــاینـــــد…...

هی فلانی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
هی فلانی !  رفتن حق همه ی آدمهاست ...  فقط خواستم بدونی ...  اگه مونده بودی ...  *پاییزم*قشنگ تر بـــود...

قلب

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
                                                 وقتے دو قلــ♥ــب برای یڪـدیگر بتپد… هیچ فاصلـــ ــہ اے دور نیسـﭞ … هیچ زمانے زیــــاد نیسـﭞ…                                                                     و هیچ عشـــ♥ـــق دیگرے نمے تواند            آن دو را از هم دور کند ! محڪـم تریـטּ برها...