هی تو

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
  [اس ام اس] هے ᓅـلآنی...  عآشـᓆـآنـہ هآے مَرآ بـہ ᓘــϧב نَگیر..  مـᓘـآطَب مَـᘎ..  معشـᓆϧــہ ایـωـت ڪه..  هَنـϧز بـہ בنیآ نیآمـבه..  تـــϧ ڪـہ مُــבت هآωــت برآے مـَـᘎ..  از בنیـآ رَᓅــتـِــہ ای...

چه زیبا یا زشت؟

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
سیگار چه زیبا کام میدهد… او تا صبح پیراهن سفیدش را برایم میسوزاند و من از لبانش بوسه ها میگیرم چه لذتی میبرم از این همخوابی او از جان مایه میگذارد و من از عمر [آپلود ...

واقعیت رفتنم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
[اس ام اس] واقعیت رفتنش را بعد از 1سال درک خواهی کرد!! آنجا که آهسته در دلت خواهی گفت: پارسال همین موقع کنارهم بودیم.. و از آنجاست که شروع میشود لحظه لحظه پیر شدن...

اسطوره

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] "اسطـ ــ ــ ـــوره" شــدن ، یـعـنی در عــین رفـتن ، بمانــــــــی ! گاهـــی بـه خاطـــ ــ ــ ــ ـــرش مانــدن را "تحــمل" کـــــــــن . . . "رفـــــــتن" از دســ ــ ــ ــ ـــت هــــــــــمه بـر مــــــــــــی آیـد . . . و قـبـل از هـر "خـداحـافـظ" خـوب فـکـر کـن هـمـیـشـه راه بـرگـشـت...

میتوان زیبازیست

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
میتوان زیبازیست.... نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم.... نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بدوخوب!.... لحظه ها میگذرند..... گرم باشیم پرازفکر وامید.... عشق باشیم و سراسر خورشید... [اس ام...

من همانم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] مــــــــن همـــــــــــانم ... خــــــوب تمـــاشــــــــــــا کــــــن ... دختـــری کـــــه برای داشتنـــت تمـــامِ شـــب را بیــــدار می مـــــاند ... و با تــویی کـــــه نیستــــــی ، حـــــرف میـــــزند ... دختـــــری کـــه زانــــو میزنـــــد لبــــه تختـــــش و چشمـــانش را میبن...

خدایاااا

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] خدایــــــــــــــــا! برای داشتنش باقسمتت میجنگم.... پس بیهوده خط ونشان جهنمت را نکش.... که جهنم تر از نبودنش سراغ ندار...

اهل دل

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
من اهل دلم دلکم همین نزدیکی هاست جای خوبیست با صفاست دنج و خلوت اما راهش را گم کرده ام انگار یکی تابلو های شهر دل را عوض کرده نکند دل را دزدیده باشند!!! [اس ام...

دلتنگم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
عد   [اس ام اس] دلـــــــتنــــــگم بــــــرای تــــــو بــــــرای بــــــا تــــــو بــــــودن ای کــــــاش میــــــشد در ایــــــن لحــــــظاتــــــ خــــــالی کمــــــی <<تــــــــــو>> داشـــتـــم چقــــــدر آه…… چقــــــدر دلتـــ...

من را ببین

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] مـــــــــــــن را بـبـیــ ـــــن ! هـمـچـنــــــــان ایستــــــــــــاده ام. آن دختـــــــری کـ ـه فـکـــــــر مــی کـردی "مـ ـی ـشکنــ ـد" بـ ـی تــــو ! هـــــــه ؛ چــــه خیــــــــالات خامــــی! امـــــا اکنــــــــــــون بـبـیــــــن ... "مـ ـی ـشکـ ـند" امثالــی مثـــل تـــ ـو ...

بی انصاف

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ... ﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ ... �� ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ... حتی بین منو تو فرسنگها فاصله است ﺍﻣﺎ ... ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ... بی انصافیست ببینی اما بیخیال ب...

بوی پاییز

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] امــان از ایـــن بـــوی پـــایــیـــز ...............................و آسـمــان ابــــری! کـه آدم نــه خـودش میــدانـد دردش چـیـسـت نـــه هــیــچــــکــــس دیــگــــــری... فــقــط مــیـــدانـــی کـــه هـــر چـــه هــــوا ســـردتـــر مـیـشــود ....................دلـــــ♥ـــــت..........

فصل های زندگی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] فـــصــل هــای زنــدگـــی ام را به هــم ریختـــه ای... آنـــگونه نـــــــــــــــه... ایـــــنـــگونــــه فصـــل ها را بــه هــــم بــریـــز... تــــعادل زمــــــــــین و فصــــول را... یـــــــــک فصـــــــــلم کـــــــن... برگــــــرد و بمـــــــان... تــــا بـــــــــــهار... تنـــ...

فقط باش

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] فقط باش... همین که هستی کافیست...! دور از من.....! بدون من....! چه فرقی میکند؟؟؟ گل میخری!! خوب است!! برای من نیست؟! نباشد!!! همین که رختمان زیر یک آفتاب خشک میشود کافیست..... دلخوشم به این حماقت شیری...

درد یعنی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] درد یعنـی : امشبــم مثــل شبــای دیگـه رو تختت دراز بکشـــی آهنگــــ بــزاری و بـازم فکــر کنــی به نبــودنش… بـه حرفایـــی کــه باهــم میزدیــد… به اینـکـه چـه آســـون از دســتش دادی… و مثـــل همیشــه " چشمــات " تقاص پس بـــد...